xAPI

xAPI

Experience API (xAPI, vroegere benaming Tin Can API) is een nieuwe e-learning specificatie voor het registreren van leerervaringen met een API (Application Programming Interface) voor het delen van deze data met andere leer- en analysesystemen. Alle soorten formele en informele leeromgevingen, die deel uitmaken van een LMS (Learning Management System) of los staan van een LMS, en die xAPI compatibel zijn, kunnen informatie over de leerervaringen versturen naar een Learning Record Store (LRS). Dit kan synchroon gebeuren of later wanneer een internetconnectie beschikbaar is.

Vanuit deze LRS, kunnen leerdata gedeeld worden met een LMS, met een andere server, met webtoepassingen of rapporteringstools voor gedetailleerde analyses en visualisaties.

Leeractiviteiten worden gelogd als activity statements die bestaan uit een <actor> <verb> en <object> (, met <result> in <context>), vb. learner x completed interaction a (with result 80 %), learner y posted a comment on discussion forum b, (topic c).