Work packages

Work packages

Het werkplan bestaat uit 3 work packages voor Evaluatie, Disseminatie en Valorisatie en 5 ontwikkelingswork packages:

  1. Pedagogisch & technisch design voor tracking van taalleerdata
  2. Piloot
  3. Student tracking: dataverzameling
  4. Data-analyse en interpretatie resultaten
  5. Ontwikkeling dashboardtoepassingen