_Wat gaan we_ doen?

Wat gaan we doen?

Leerdata worden verzameld en geanalyseerd om beter te begrijpen hoe studenten online leren en welke leerpatronen geïdentificeerd kunnen worden.

wat gaan we doen?

4 CASES

Dit project zal de leerdata van studenten in 4 taal- en wiskundevakken met verschillend gebruik van online leermiddelen in 3 Europese universiteiten meten, verzamelen en analyseren. Het doel is bestaande leerpatronen in kaart te brengen en deze nieuwe kennis te delen met de belangrijkste onderwijsactoren zelf, namelijk studenten en hun docenten.

PEDAGOGISCHE AANPAK

We stellen een bottom-up learning analytics aanpak centraal door te vertrekken van het perspectief van het leerproces, en te focussen op de gebruikte cursussen en de leerpaden van de studenten doorheen deze cursussen.

EXPERIENCE API

De dataverzameling gebeurt op basis van de nieuwe Experience API specificatie voor interoperabiliteit met andere leeromgevingen (vb. mobiele apps, games) en rapporteringstools. Voor de analyse van de data zullen process mining technieken gebruikt worden.