_Learning_ Dashboards

Learning Dashboards

 

De resultaten zullen aan de studenten zelf en hun docenten gepresenteerd worden aan de hand van leerdashboards.

Learning dashboards

Leerdashboards bestaan uit een selectie grafieken en voortgangsoverzichten voor aan de ene kant studenten en aan de andere kant docenten. Met deze dashboardtoepassingen zullen zowel docenten als studenten beter kunnen begrijpen hoe ze online leren en ook hun online leerprofiel vergelijken met dat van collega-studenten. Docenten krijgen real-time overzichten van de voortgang van hun studenten, welke studenten risico lopen en welke delen van de cursus moeilijkheden veroorzaken of meer ondersteuning van de docent vragen.

Het project stelt zich ook als doel een generiek en herbruikbaar model te ontwikkelen voor de implementatie van learning analytics in toepassingen voor online talenleren.