Learning Analytics

Learning Analytics

Learning analytics kan gedefinieerd worden als “het verzamelen, analyseren en rapporteren van data van lerenden binnen hun leeromgeving met als bedoeling het leren en de leeromgeving beter te begrijpen en te optimaliseren (Siemens et. al)”. Waar onderwijskundig onderzoek in het verleden voor een groot deel gebruikt maakte van zelfrapportering door studenten over hun zelfstudiegewoontes, maakt de recente evolutie van webgebaseerd leren, waarbij de online leeractiviteiten van studenten automatisch gelogd kunnen worden, nieuwe en beloftevolle manieren om effectief leergedrag te meten.

Door het opslaan van de sporen van de lerende doorheen online leermaterialen en het analyseren van deze data, kunnen leer- en onderwijsprocessen verbeterd worden.

  • Instellingen voor Hoger Onderwijs kunnen het rendement van het onderwijs meten op basis van data over studiesucces en retentie (ook beschreven als Academic Analytics)
  • Op basis van de analyses van big data kunnen leerpatronen geïdentificeerd worden (ook Educational data mining)
  • Cursusontwikkelaars en docenten kunnen leermaterialen optimaliseren
  • Docenten en onderwijsexperts kunnen pedagogische interventies inplannen
  • Lerenden worden uitgenodigd tot zelfreflectie over hun leervorderingen en -prestaties en over hun leerpatronen in vergelijking met andere studenten.